KRY FJORDHÄSTSTUTERI

TILL AVEL

Säsongen 2019 kommer vi inte att ha någon hingst att erbjuda för avelstjänstgöring. Vi tackar för lånet av Brynje säsongen 2018, och kommer åka till hingst för att betäcka våra ston 2019.

Alla ston som vi har betäckt presenteras på en egen sida!

Alla Ismos avkommor presenteras på en egen sida!

Vi har tidigare förutom Hassle Kry 299 och hans far Haldol Kry 257,fött upp avelshingstarna Ismo Kry 208, Alvedon Kry 214 och Hangvar Kry. Ismo Kry 208 verkade i Danmark (Själland), hos Pia Jörgensen från 2005. Läs mer på Ismos hemsida. Alvedon Kry 214 stod under många år i Norrbotten, men finns nu i Vimmerby hos Kristina Torstensson Andersson. Ismo har lämnat två godkända söner (Magne och Anar Frö) och Alvedon en (Stenrike Spritz). Magne har i sin tur lämnat sonen Björkhems Arn. Ismo höjdes till A 2009 för sina goda resultat i aveln. Alvedon Kry tävlade dressyr på fjord-SM 2014 och placerade sig på femte plats.

Vi har haft följande hingstar hos oss för avelstjänstgöring:
2000: Ismo Kry 208 (13 betäckta ston, 10 levande föl)
2001: Rimbo 178 (3 betäckta ston, 3 levande föl)
2002: Ismo Kry 208 (17 betäckta ston, 12 levande föl)
2003: Ismo Kry 208 (11 betäckta ston, 8 levande föl)
2004: Hugo 179 samt Ismo Kry 208 (19 plus 3 betäckta ston, Ismo dessutom betäckt på Gotland)
2007: semintillstånd för de norska hingstarna Rudsmo Råssar och Perakrossen. 1 sto seminerat, 1 levande föl.
2008: Haldol Kry 257 (2 betäckta ston, 1 levande föl)
2009: Haldol Kry 257 (4 betäckta ston, 3 levande föl)
2010: Haldol Kry 257 och Gandalf 268 (sammanlagt 11 betäckta ston, 6 levande föl)
2011: Haldol Kry 257: (4 betäckta ston, 4 levande föl)
2012: Haldol Kry 257: (2 betäckta ston, 2 levande föl)
2013: Ingen hingst till avel.
2014: Alvedon kry 214 inlånad för avel under en vecka (1 betäckt sto, 1 dräktig).
2015: Hassle Kry 299: (5 betäckta, 5 dräktiga ston) samt lånat Finslands Ringo 281 och betäckt 1 (1 dräktig)
2016: Brynje 218: (4 betäckta, 2 dräktiga ston)
2017: Furubäcks Io 210 (3 betäckta, 3 dräktiga)
2018: Brynje 218 (3 betäckta, 2 dräktiga)

Säsongen 2004 fick vi äran att låna hingsten Hugo 179 från Sindarve på Gotland. Våra tre ston fick varsitt fint föl efter honom, och vi hade sedan under fler år Hugos son Haldol Kry till avel.