KRY FJORDHÄSTSTUTERI

TILL AVEL; HASSLE KRY 299

Säsongen 2022 erbjuder vi vår egen hingst Hassle Kry 299 till avelstjänst hos oss. Han kommer i första hand att gå på fri betäckning, och vi planerar att samordna släpp så långt som möjligt, med första släpp den 15 maj. Troligen även ett släpp i juni, om intresse finns. Vi kan även erbjuda betäckning vid hand om det önskas. Vi har möjlighet att undersöka ston med ultraljud (en dräktighetsundersökning ingår i språngavgiften om stoet är kvar hos oss) för den som så önskar. Språngavgiften är 5000 kr inklusive moms och inkluderar bete i upp till fyra veckor. Därfter 50 kr per dygn. För diplomston och ston som är lägst A-premierade lämnar vi 10 % rabatt. Vid betäckning vid hand tillkommer 500 kr.

Alla ston som vi har betäckt presenteras på en egen sida!

Alla Ismos avkommor presenteras på en egen sida!

Vi har tidigare förutom Hassle Kry 299 och hans far Haldol Kry 257,fött upp avelshingstarna Ismo Kry 208, Alvedon Kry 214 och Hangvar Kry. Ismo Kry 208 verkade i Danmark (Själland), hos Pia Jörgensen från 2005. Läs mer på Ismos hemsida. Alvedon Kry 214 stod under många år i Norrbotten, men finns nu i Vimmerby hos Kristina Torstensson Andersson. Ismo har lämnat två godkända söner (Magne och Anar Frö) och Alvedon en (Stenrike Spritz). Magne har i sin tur lämnat sonen Björkhems Arn. Ismo höjdes till A 2009 för sina goda resultat i aveln, och 2019 fick han Elit postumt. Alvedon Kry tävlade dressyr på fjord-SM 2014 och placerade sig på femte plats. Han premierades AB för såväl exteriör som prestation.

Vi har haft följande hingstar hos oss för avelstjänstgöring:
2000: Ismo Kry 208 (13 betäckta ston, 10 levande föl)
2001: Rimbo 178 (3 betäckta ston, 3 levande föl)
2002: Ismo Kry 208 (17 betäckta ston, 12 levande föl)
2003: Ismo Kry 208 (11 betäckta ston, 8 levande föl)
2004: Hugo 179 samt Ismo Kry 208 (19 plus 3 betäckta ston, Ismo dessutom betäckt på Gotland)
2007: semintillstånd för de norska hingstarna Rudsmo Råssar och Perakrossen. 1 sto seminerat, 1 levande föl.
2008: Haldol Kry 257 (2 betäckta ston, 1 levande föl)
2009: Haldol Kry 257 (4 betäckta ston, 3 levande föl)
2010: Haldol Kry 257 och Gandalf 268 (sammanlagt 11 betäckta ston, 6 levande föl)
2011: Haldol Kry 257: (4 betäckta ston, 4 levande föl)
2012: Haldol Kry 257: (2 betäckta ston, 2 levande föl)
2013: Ingen hingst till avel.
2014: Alvedon kry 214 inlånad för avel under en vecka (1 betäckt sto, 1 dräktig).
2015: Hassle Kry 299: (5 betäckta, 5 dräktiga ston, 5 föl) samt lånat Finslands Ringo 281 och betäckt 1 (1 dräktig, 1 föl)
2016: Brynje 218: (4 betäckta, 2 dräktiga ston, 0 föl - en sen kastning)
2017: Furubäcks Io 210 (3 betäckta, 3 dräktiga, 3 föl, varav en död första dygnet)
2018: Brynje 218 (3 betäckta, 2 dräktiga, 2 föl)

Säsongen 2004 fick vi äran att låna hingsten Hugo 179 från Sindarve på Gotland. Våra tre ston fick varsitt fint föl efter honom, och vi hade sedan under fler år Hugos son Haldol Kry till avel.Nu har vi sonsonen Hassle Kry 299.