fakta

KRY FJORDHÄSTSTUTERI

FAKTA-ARTIKLAR AV VETERINÄR HELENA KÄTTSTRÖM

VILKEN FÄRG FÅR FÖLET?

En vanlig fråga och ett spännande ämne att fundera över är vilken färg ens föl kommer att få. Nedan följer en summering av vad man ska tänka på för att kunna besvara denna fråga. Den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas att börja med Bo Furugrens bok "Hästens färger" från LTs förlag.

Innan vi börjar titta på de olika anlagen, vill jag bara påminna om att varje anlag förekommer parvis, där man har fått den ena från mamman och den andra från pappan. Vilken av dessa båda alleler, som det kallas, som sedan går vidare till avkomman beror på slumpen. Om de båda är olika kallas det att man är heterozygot för anlaget i fråga, medan man är homozygot om de är lika. Anlag som tar över, som "syns" även i enkel uppsättning kallas dominanta, medan motsatsen är recessiva. För att ett recessivt anlag ska synas måste det finnas i dubbel uppsättning, medan det kan ligga "dolt" tillsammans med ett dominant anlag, men visa sig efter flera generationer, då det kommer tillsammans med ett likadant anlag. De dominanta anlagen brukar skrivas med stora bokstäver och de recessiva med små.

Några olika bokstäver är vedertagna för att beskriva hästfärgernas anlag. De är: C - av engelskans colour, färg. Ett anlag som är nödvändigt för att hästen ska få färg, dvs inte vara albino. Äkta albino, dvs cc, anses inte finnas hos häst. Däremot finns ett modifierande anlag Ccr , som numera brukar kallas gulanlaget. I enkel uppsättning ger det färger som isabell, gulbrun och vitblack, medan det i dubbel uppsättning ger vad som i vardagligt tal brukar kallas albino, eller vitfödda hästar.B - av engelskans black, svart. Anlag som är nödvändigt för att hästen ska kunna bilda svart pigment. Även fuxar och rödblacka har detta anlag. E - av extension, utbredning. Anlag som krävs för att den svarta färgen ska kunna breda ut sig, så att partier blir helt svarta. Detta anlag finns inte bara hos svarta och musblacka, utan också hos bruna, brunblacka, vitblacka m.fl. Däremot saknar fuxar och rödblacka anlaget E, och har i stället ee. A - av aguti, en liten vildfärgad gnagare. Hos hästar verkar denna gen så att den svarta färgen inskränks till att bara finnas på de perifera delarna, dvs man, svans,fötter och öronbräm. Detta anlag finns alltså hos bruna, brunblacka, vitblacka m.fl. Anlaget saknas hos svarta och musblacka, som har anlaget aa.Dn - blackanlaget, efter engelskans dun. Dominant anlag som alla blacka hästar har.

De blacka färgerna motsvaras av "vanliga" hästfärger utan blackanlag enligt följande (jag kommer här inte att göra skillnad på ljusbrunblack och brunblack m.fl. nyanser, eftersom de i grunden har samma anlag, och de anlag som gör färgnyansen mörkare eller ljusare inte är så mycket utforskade. Om man jämför med blackar av andra raser kan man generellt konstatera att de flesta fjordhästar tycks ha en ljus nyans, och vi i fjordkretsar har en tendens att alltför snabbt kalla en något mörkare variant för brunblack eller mörkbrunblack. Personligen är jag tveksam till om mörkbrunblack alls förekommer i rasen.):
Brunblack - brun
Rödblack - fux
Musblack - svart (eller ibland gulsvart!)
Vitblack - gulbrun
Isabellblack - isabell.

För att göra det hela lite mer överskådligt, kan vi i fortsättningen "hoppa över" blackanlaget, eftersom alla fjordhästar har det, och så gott som alla dessutom tycks vara homozygota för det. Vi kan också "glömma" anlaget B, som alla har, och när vi pratar om färger utan gulanlag, kan vi också hoppa över C. Då kommer vi fram till följande tabell:
Brunblack: A- E-
Musblack: aa E-
Rödblack: aa/A- ee.
Ett streck, t.ex. A-, betyder att det kan vara ett dominant eller recessivt anlag - det spelar ingen roll för individens utseende om det är AA eller Aa. Däremot har det förstås betydelse för avkommorna. En häst med anlagsparet AA kan aldrig lämna musblack avkomma, och en häst med anlaget EE kan aldrig lämna enrödblack, oavsett den andra förälderns anlag. I många fall kan det vara svårt att veta vilka anlag en häst har, men genom att studera avkommorna kan man ibland få veta en hel del. Om man har en ljusbrunblack hingst som har lämnat både musblack och rödblack avkomma kan man direkt sluta sig till att dennes uppsättning är Aa Ee. Med musblacka ston med uppsättningen aa EE är då chansen för musblack avkomma 50 %. Men om stoet är aa Ee, blir det statistiskt sett 3/8 brunblackar, 3/8 musblackar och 2/8 rödblackar.

Fördelningen i genomsnitt kan man räkna ut med ett korsningsschema. I verkligheten kan dock slumpen spela en stora spratt - vilket är viktigt att komma ihåg. Men har en ljusbrunblack lämnat musblack avkomma måste den ha anlaget AaE-, och har den lämnat rödblack är den A-Ee. Om vi har två ljusbrunblackar som båda kan lämna både rödblack och musblack avkomma (vilket inte är så vanligt!!!) blir ett korsningsschema så här:

  AE Ae aE ae
AE AAEE (brbl) AAEe(brbl) AaEE(brbl) AaEe(brbl)
Ae AAEe(brbl) AAee(rbl) AaEe(brbl) Aaee(rbl)
aE AaEE(brbl) AaEe(brbl) aaEE(mbl) aaEe(mbl)
ae AaEe(brbl) Aaee(rbl) aaEe(mbl) aaee(rbl)

Anlagen i könscellerna (ägg och spermier) är angivna med fet stil, moderns i första spalten och faderns i översta raden. De 16 möjliga kombinationerna anges i rutorna.

Ibland hör man att det skulle vara större chans att få ett musblackt föl om man väljer en rödblack hingst än en ljusbrunblack. Detta kan stämma om den rödblacka hingsten har anlaget aaee eller Aaee, men den kan ju lika gärna ha Aaee, och då får den aldrig ett musblackt föl. Vet man inte mer än att hingsten är rödblack, kan man alltså inte veta om den kan lämna musblack avkomma - precis som med vilken ljusbrunblack som helst!

Hittills har jag inte nämnt något om gulanlaget, eller det anlag som behövs för att det ska bli en vitblack eller isabellblack. För att man ska kunna få ett musblackt eller rödblackt föl krävs som sagt att anlaget kommer både från fadern och modern. För att fölet ska bli vitblack eller isabellblack behövs bara anlaget Ccr i enkel uppsättning. Om en häst är homozygot för gulanlaget (har det i dubbel uppsättning), blir den vad som numera kallas vitfödd (det som tidigare benämndes albino). Detta är en icke godkänd färg, och är inte önskvärt. Gulanlaget i enkel uppsättning blir alltså tillsammans med
Brunblack: vitblack med anlagen A-E-CCcr
Rödblack: isabellblack med anlagen aaeeCCcr eller A-eeCCcr
Musblack: musblack med anlagen aaE-CCcr

På den musblacka färgen syns alltså inte gulanlaget och kan där finnas dolt. Eftersom gulanlaget är så sällsynt i fjordrasen är det dock ovanligt att dettaförekommer. En enkel regel att lägga på minnet är att aldrig para två individer med gulanlag med varandra (dvs i praktiken vitblacka och isabellblacka, och möjligen musblacka med en vitblack förälder).

Om vi går från teori till praktik, så vad vet vi då om de hingstar vi har i avel idag. Jag har med registratorns hjälp plockat fram vad de har lämnat hittills, och med detta som grund kommit fram till denna förteckning. I de fall man inte vet hur båda anlagen ser ut markeras det med ett streck. I vissa fall kan så småningomstrecket bytas ut mot en bokstav, men detta är så långt jag vet idag. För alla hingstar som inte har någon angivelse om C-anlaget, gäller att de har CC.

Till sist: Kom ihåg att varje föl har två föräldrar och det förstås även har betydelse vilka anlag ditt sto har för att avgöra fölets färg. Och så har vi ju slumpen som spelar roll. 50 % chans kan i verkligheten betyda allt mellan 0 och 100 % i små material. Och så den gamla sanningen: En bra häst har aldrig en dålig färg!

Linjar 1: A-Ee
Hildemar 2: A-E-
Håvang 3: A-E-
Frank 4: A-Ee
Tranegård Eid 5:A-E-
Bamse 6: AaE-
Conrad 7: A-Ee
Tyko 8: AaE-
Leung 9: AaE-
Bovang 10: A-E-
Brandklipparen 11:A-Ee
Lasse 12: A-E-
Veimar 13: A-Ee
Buster 14: A-E-
Eik 15: A-Ee
Lun 16: A-E-
Prins Jarl 17: A-E-
Vanghov 18: A-E-
Leikar 19: A-E-
Nore 20: A-E-
Olav 21: AaE-
Star 22: A-Ee
Truls 23: A-Ee
Urban 24: AaE-
Valder 25: A-E-
Folding 26: A-E-
Mass 27: aaEe
Napping 28: aaE-
Pontus 29: A-E-
Kajanus 30: A-E-
Noak 31: A-Ee
Ringo 32: AaE-
Eddi 33: A-Ee
Gullmar 34: --ee
Glittre 35: A-E- CCcr
Peer Gynt 36: A-E-
Lukas 37: A-E-
Baal 38: AaE-
Enok 39: A-Ee
Helgar 40: A-Ee
Snobben 41: A-E-
Torero 42: aaEe
Sölve 43: aaE-
Kent 44: A-E-
Lole 45: A-E-
Skreien 46: A-Ee
Kasper 47: A-E-
Taffsnäs Effe 48: A-E-
Glimmer 49: A-E-
Fager 50: AaE-
Gullebrand 51: A-Ee
Julle 52: A-E-
Bure 53: A-Ee
Folder 54: A-E-
Ene 55: A-Ee
Orvar 56: AaEe
Sindarve Tuff 57. A-Ee
Georg 58: A-E-
Skaffaren 59: A-Ee
Vilgot 60: --ee
Vallman 61: A-E-
Eddison 62: A-E-
Markus 63: A-E-
Taffsnäs Fenix 64: A-E-
Linke 65: AaE-
Lyre 66: A-E-
Ekeholms Peer 67: A-E-
Mascot 68: A-E-
Gudbrand 69: A-Ee
Huldregutt 70: A-Ee
Frejman 71: A-E-
Dovang 72: A-Ee
Pompe 73: A-E-
Patrik 74: A-E-
Filur 75: A-E-
Frej 76: AaE-
Klappre 77: aaE-
Loke 78: A-E-
Gulle 79: A-E-
Vicktor 80: A-E-
Eikman 81: --ee
Titan 82: A-E-
Frigg 83: A-Ee
Cesar 84: A-E-
Sindarve Gute 85: A-Ee
Björgar 86: A-E-
Klipper 87: aaE-
Pan 88; A-E-
Trygg 89: A-E-
Lindon 90: A-E-
Frippe 91: A-E-
Hugo 92: A-E-
Bobby 93: aaE-
Joker 94: A-E-
Cajus 95: A-E-
Viking 96: A-E-
Solhems Nicke 97: A-E-
Tullaren 98: A-E-
Drago 99: A-E-
Graan 100: AaE-
Thor 101: A-Ee
Falcon 102: A-E-
Solhems Pontus 103: A-Ee
Dacke 104: AaE-
Gutten 105: A-E-
Mixter 106: A-Ee
Gagnef 107: A-E-
Levert 108: aaE-
Tord 109: aaE-
Tim 110: A-E-
Toddy 111: A-E-
Tryggve 112: A-E-
Sölvgråen 113: aaE-
Freddy 114: A-E-
Lolle-Leo 115: A-E-
Örken Per 116: A-E-
Pontus 117: A-E-
Sindarve Tullmar 118: A-E-
Jolster 119: A-E-
Pajas 120: A-E-
Pontiac 121: A-E-
Luxor 122: --ee
Tuldre 123: A-E-
Peron 124: A-E-
Lykke 125: A-Ee
Tunar 126: A-E-
Solhems Nalle 127: --ee
Hegg 128: A-E-
Zeb 129 A-E-
Brass 130: A-E-
Musse Pigg 131: AaE-
Heiden 132: A-E-
Lule 133: -aee
Prim 134: A-E-
Enar 135: A-E-
Laban 136: A-E-
Sindarve Tulo 137: A-Ee
Parant 138: A-E-
Tullegutt 139: A-E-
Lövelunds Strid 140: A-E-
Gullix 141: A-E-
Carino 142: A-E-
Sindarve Tulling 143: A-Ee
Krossar 144: A-Ee
Ljosen 145: AaE-
Stasmann 146: AaE-
Tonic 147: A-E-
Fröjd 148: A-E-
Tuffen 149: AaE-
Torjus 150: A-Ee
Ribo Molbjerg 151: A-Ee
Björkhems Fafner 152: A-E-
Almin 153: A-E-CCcr
Dalar 154: A-EE (troligen)
Donit 155: A-E-
Sindarve Mykke 156: A-Ee
Siljar 157: A-E-
Snorre 158: A-E-
Furubäcks Seger 159: A-E-
Champis 160: A-Ee
Priffe 161: A-E-
My Lord 162: --ee
Kämpagårdens Lavin 163: A-E-
Tuve 164: A-E-
Esbjörn 165: A-E-
Gnist 166: --ee
Trossen 167: --ee
Oddmar 168: A-E-
Myklar 169: A-E-
Nicodemus 170: A-E-
Gjöstein 171: A-E-
Bross 172: aaE-
Knast Halsnaes 173: A-EE (troligen)
Nambus 174: A-E-
Vilje 175: A-E-
Ernarson 176: A-E-
Viggen 177: A-E-
Rimbo 178: AaE-
Hugo 179: A-EE (troligen)
Daler 180: A-E-
Lunbrigg 181: A-E-
Eros 182: A-E-
Alexander Lukas 183: A-E-
Ringo 184: A-ee
Turbo 185: A-E-
Trojh 186: A-Ee
Malte 187: AaE-
Assar Nusebo 188: A-E-
Knastro 189: A-E-
Hajums Tullman 190: A-E-
Furubäcks Inter 191: A-E-
Mysingen 192: A-Ee
Bums 193: --Ee
Lysluggen 194: A-Ee
Milton 195: A-E-
Botvid 196: A-Ee
Torps Gusten 197: A-E-
Vidar 198: A-Ee
Björkhems Primus 199: A-E-
Mimer 200: A-E-
Tölve 201: A-E-
Taffsnäs Åhle 202: A-Ee
Cristall 203: A-Ee
Allman 204: A-Ee
Lurifaxe 205: A-E-
Charmör 206: A-E-
Cheen Femtio 207: A-E-
Ismo Kry 208: A-E-
Pegasus 209: A-E-
Furubäcks Io210: AaE-
Julius 211: AaE-
Sindarve Hilding 212: A-Ee
Dalnaes 213: A-E-
Alvedon Kry214: A-Ee
Disco Unik 215: A-E-
Fyndig Salut 216: A-E-
Ritus Titus 217: aaE-
Brynje 218: AaE-
Yrrol 219: A-E-
Leo 220: A-E-
Kim Hero 221: A-E-
Hauk Thun 222: aaE-
Lemir 223: A-E-
Minos 224: A-E-
Solhems Myckle 225: A-E-
Tamlin Grönkulla 226: --ee
Temperament 227: A-E-
Magne 228: A-E-
Finten 229: A-E-
Bellman 230: A-E-
Hamlet 231: A-E-
Ronjas Ben Hur 232: aaE-
Carl von Linné 233: A-E-
Björkhems Xerxes 234: A-E-
Denver 235: A-E-
Icaros 236: A-E-
Morke 237: A-E-
Romeos Cabri 238: --ee
Sindarve Magi 239: A-E-
Atlas 240 A-E-
Furubäcks Sarik 241 A-E-
Ingvar Halsnaes 242 A-Ee
Emil 243 A-E-