fakta

KRY FJORDHÄSTSTUTERI

GYMNASIEARBETE: OPTIMAL HÄSTHÅLLNING ELLER MINIMIMÅTT

av Ella Råhlén och Amanda Hansson