fakta

KRY FJORDHÄSTSTUTERI

FAKTARTIKLAR AV VETERINÄR HELENA KÄTTSTRÖM

AVMASKNING

Inälvsparasiter eller "mask" som man kort och gott brukar säga, är något som man kan räkna med att alla hästar har i större eller mindre utsträckning. För att de inte ska orsaka skada är det viktigt att parasitmängden hålls på en rimlig nivå, och för att man ska lyckas med det bör man känna till en del grundregler. Det är nämligen inte alls säkert att flitig avmaskning alltid är det bästa. Generellt skulle jag vilja påstå att de flesta vuxna hästar avmaskas för mycket och/eller fel, och att de flesta föl avmaskas för lite.

Bortsett från spolmask och springmask, som kan finnas som stallsmitta, kan man säga att inälvsparasiter finns som betessmitta. Innan man börjar diskutera avmaskningsmedel och avmaskningsstrategier, skulle jag därför vilja trycka på att beteshygienen är oerhört viktig. Utrymmet är för kort för att noggrant redogöra för alla "varför", men här följer några viktiga regler angående betet:
* Ha en vinterfålla/rasthage, där hästarna inte går sommartid.
* Sommarbetet bör vara av tillräcklig areal (kan förvisso vara svår ekvation att få ihop med lättfödd häst!).
* Uppdelning i fållor, där hästarna får beta en ny fålla i taget, och sedan får en ny är bra.
* Eftersträva ett parasitfritt sommarbete. Som parasitfritt kan det betraktas om det inte under det senaste året har betats av hästar. Däremot kan det ha betats av får/nöt (som inte har samma parasiter som hästar) eller ha skördats till hö/ensilage.
* Om man inte kan klara ett helt år utan hästar i hagen, är en bra början att ha tagit hö/ensilage som förstaskörd, och sedan använder det som bete.

Speciellt viktigt med ett parasitfritt bete är det för fölen under deras första sommar, och i viss mån även för ettåringarna. Mot en del maskar utvecklar hästen så småningom delvis resistens. Detta gäller bland annat spolmask. Tyvärr gäller det inte blodmask, som kan orsaka skador hos hästar i alla åldrar.

När man ska lägga upp sitt avmaskningsprogram finns två viktiga grundregler:
1. Alla hästar i samma flock ska avmaskas samtidigt och med samma preparat (även om de har olika ägare!!!).
2. Man ska använda samma preparat(grupp) under en - två hela säsonger och sedan byta. Byte bör aldrig ske mitt i en säsong (år).
I praktiken finns det idag två preparatgrupper att välja bland. Den ena omfattar ivermectinerna, och det är t.ex. Ivomec,Noromectin, Bimectin Eraquel, Cydectin. Den andra är pyranteler, och de heter t.ex. Banminth, Fyrantel. Dessutom finns specifika bandmaskpreparat, där Droncit är ett specialiserat bandmaskmedel, medan Equimax är en kombination av Droncit och Ivomec. Det kommer hela tiden nya preparat, men de flesta är inte nya, utan bara ett nytt märke på gammalt innehåll. Det kan vara befogat att avmaska mot bandmask, men viktigast är att hålla efter blodmaskarna, och för de yngsta hästarna även spolmasken. Det anses att den bästa tiden att avmaska mot bandmask är på våren. För föl med spolmaskproblem används ibland ännu en annan grupp där Axilur ingår. Detta preparat rekommenderas ej mot blodmask, idag, utan där gäller som sagt Ivermectiner eller Pyrantel-preparat.

Ivermectinerna är verksamma även mot styngflugan, vilket pyrantelerna inte är. Å andra sidan har pyranteler i dubbel dos effekt mot bandmask, vilket inte ivermectiner har. Om man byter mellan olika varumärken under säsongen spelar ingen roll. Cydectin ska inte användas till föl under fyra månaders ålder, och tillverkaren anger att det är noga att man inte överdoserar. För de övriga preparaten kan man säga att det generellt sett är bättre att ta till lite i överkant än att underdosera. Säkerheten är god, så en måttlig överdosering innebär inga risker. Däremot anser man att underdosering innebär ökad risk för resistensutveckling. Samma sak gäller om man använder maskmedel onödigt mycket eller på fel sätt.

Den viktigaste avmaskningen för vuxna hästar är några dagar före betessläppet på våren. I början av till mitten av maj brukar detta bli lagom. Samtliga hästar ska avmaskas då, förstås. Om man har möjlighet att byta fålla under sommaren, är det klokt att passa på att avmaska ett par dagar före byte av hage. Att avmaska mer än tre gånger (maj, juli och september) är dock helt onödigt. För en grupp vuxna hästar är det antagligen inte nödvändigt att avmaska så ofta. Avmaskningen på våren vid betessläpp är som sagt viktigast. Under vintern finns det som regel inga skäl att avmaska hästar som är två år och äldre.

Numera är alla avmaskningsmedel för häst receptbelagda, och det innebär att du måste kontakta veterinär för att få dem utskrivna. Se det som ett gott tillfälle att uppdatera dig om de senaste rekommendationerna och vilken strategi som kan passa bäst för dig och dina hästar. Tyck inte att veterinären är besvärlig om han/hon vill diskutera om och hur du ska avmaska, utan var glad för engagemanget! Om vi ska ha några medel kvar att använda i framtiden är det viktigt att vi är rädda om preparaten och använder dem klokt för att undvika resistens.

Ett mycket bra sätt att få en bra grund för beslut om hur man ska avmaska sina hästar är att ta träckprov och skicka in. Det finns numera smidiga färdiga paket, som heter Kolla masken. I lådan, som köps på apotek, granngården m.fl. finns allt som behövs för provtagning och analys och porto ingår i priset. Svar kommer redan nästa dag via e-post eller en dag senare med vanlig post. Även andra laboratorier erbjuder träckprovsundersökning. Många hästägare har kunnat hoppa över avmaskningen en eller flera säsonger tack vare denna koll. Det blir kanske inte billigare än att avmaska, men i längden är det både bättre och skonsammare mot miljön.

Om det tillkommer en ny häst till en befintlig flock på sommarbete bör den avmaskas innan den släpps in i flocken (om den inte är undersökt med träckprov). Om man inte har ett riktigt betessläpp rekommenderas en avmaskning i mitten av maj, men helst bör man som sagt kolla om detta är nödvändigt.

De som har problem med styngfluga (som har blivit mer och mer sällsynt) behöver INTE vänta till november, utan det går bra att avmaska i september även mot denna. Den gamla traditionen att avmaska i november-december ska vi försöka glömma så fort som möjligt. När frosten har kommit är det dags att avmaska mot styngflugan. För denna behöver man ej ta prov, utan det räcker att man har sett de gula äggen på hästens päls. Vanligen sitter de på framben och framkroppen.

Den som har föl ska avmaska fölet vid 8 och 16 veckors ålder, och därefter varannan månad hela betessäsongen, och eventuellt lite till (på grund av spolmaskrisken). Man kan avmaska varannan månad upp till ett års ålder, men om man väljer att inte göra det, bör man i varje fall gärna avmaska i februari, och därefter följer ettåringen samma program som angivits för vuxen häst.