UTFODRING VINTERN 2009-10.

 

Många frågar hur man ska utfodra en fjordhäst, och för att kunna ge ett bra svar på det måste man veta lite om hästen (individen) t.ex. storlek, hull och arbete. Arbete har många ryttare/kuskar en tendens att överskatta, men det största arbete våra hästar gör är faktiskt ston som ger di. Till detta går det åt mycket näring, och även fölen behöver en näringsrik foderstat under sitt första år.

Nästa förutsättning för att kunna svara är att ha en grovfoderanalys. En sådan kostar några hundralappar och är en billig och bra investering. Jämför med vad några säckar kraftfoder kostar! Man kan inte gissa sig till grovfodrets näringsinnehåll.

 

Jag tänkte berätta hur vi brukar göra och använder foderstaten i början av stallsäsongen 2009-10 som exempel. Detta år har vi två skördar ensilage, den ena är över från 2008 och den andra är årets skörd. Båda är skördade i juni, och 2008 års foder redan den 5/6. Detta har det bästa näringsinnehållet, och vi har därför valt att fodra med det först medan fölen, som har störst behov av protein, är kvar.

 

Tabellen anger värden per kg TS (torrsubstans), och dessa värden får man räkna om till värden per kg foder. För 2008 blir det att alla värden multipliceras med 0,40 eftersom TS-halten är 40 %.

 

TS

Råprotein

Smb RP

Energi

Kalcium

Fosfor

Kalium

Magnesium

2008

40 %

164 g

122 g

11,1 MJ

4,1 g

2,7 g

23,7 g

1,6 g

2009

25 %

133 g

93 g

10,9 MJ

5,1 g

2,2 g

19,5 g

2,1 g

 

När jag beräknar foderstat använder jag SLUs gratisprogram på Hippocampus. Jag har även provat andra, köpta program men jag tycker att detta är enkelt och bra.

 

Förutsättningarna i år är att Muska, Desolett och Henja är i för högt hull, och de andra i lagom hull. Muska är dräktig, men inte kommen så långt att det behöver tas hänsyn till ännu. Det blir nog lagom att ta med när vi räknar ny foderstat med årets skörd. Muska och Ljosefin ger di till sina föl, som nu är över 6 månader gamla. Hästarna går i hagen på dagen och är i stallet på natten. Desolett och Haldol rids ca 20 min skritt och 20 min trav-galopp per dag. Jag beräknar Muska och Ljosefin till 575 kg, Desolett till 550, Haldol till 475, Henja till 500 kg, Finja som vuxen till 550, och detsamma för fölen Hangvar och Ala. Alla hästarna beräknas vara lättfödda. Ljosefin är över 20 år och det tar programmet hänsyn till.

 

När man beräknar får man själv föreslå en foderstat, och så räknar och kommenterar programmet. Mitt utgångsläge är att hästarna ska ha fri tillgång till grovfoder, och det får de genom halm, som de har både i boxen och i hagen. Jag skriver en mängd halm när jag räknar, men i praktiken ser jag till att ge så mycket att det alltid finns halm kvar. För fölen gäller samma sak för ensilaget i boxen. Däremot kan de inte få fri tillgång ute, för då skulle andra äta för mycket. Vi utfodrar ute på morgonen och lunchen, och sedan inne till kvällen. De som är tjocka får därför väldigt lite på kvällen, för vi tror (vet!) att de tar för sig på dagen, och de som behöver mera får mycket inne.

 

Så länge det går försöker jag klara foderstaten på bra grovfoder, för det mår hästarna bra av både mentalt och fysiskt. Fölen klarar ofta inte äta tillräckliga mängder, så de brukar få kraftfoder. För de mesta köper jag Krafft Protein till dem, men i år visade det sig lättare att få balans med Krafft Luzern, så då fick det bli det. Mineralbalansen i grovfodret gjorde att vi fick välja Krafft Miner Vit, och för att få tillräckligt med selen ger vi ett halvt mått Tokosel en gång per vecka till alla utom fölen, som får sitt behov täckt av mineraler och kraftfoder.

 

Med denna bakgrund räknade jag ut följande foderstat, som anger kg foder, om inget annat står:

 

Ensilage

Halm

Krafft Miner Vit

Luzernpellets

Tokosel

Muska

19

3

80 g

-

½ mått per vecka

Ljosefin

22

3

70 g

-

½ mått per vecka

Desolett

12

4

50 g

-

½ mått per vecka

Haldol

15

3

50 g

-

½ mått per vecka

Henja

11

4

50 g

-

½ mått per vecka

Finja

12

3

50 g

-

½ mått per vecka

Hangvar

11

1

75

1

-

Ala

11

1

75

1 -

 

 Det visade sig dock att fölen vägrar äta mer än ½ kg luzern, men däremot äter de gärna mera ensilage, så jag fick justera lite efter verkligheten…

 

Foderstaten ovan fördelade jag så att de på morgonen i hagarna får 23 kg ensilage och 10 kg halm i hagen för Ljosefin, Desolett, Henja, Finja och Ala, och 13 kg ensilage och 6 kg halm till Muska, Haldol och Hangvar. Till lunch får de 23 respektive 13 kg ensilage.

På kvällen får de allt vad de ska ha av mineraler, kraftfoder och Tokosel (ger jag på lördagar för att minnas). Dessutom får de:

Muska: 7 kg ensilage, 2 kg halm

Ljosefin: 10 kg ensilage, 1 kg halm

Desolett: 1 kg ensilage, 2 kg halm

Haldol: 5 kg ensilage,  2 kg halm

Henja: 1 kg ensilage, 2 kg halm

Finja: 3 kg ensilage, 2 kg halm

Ala: 8 kg ensilage, ½ kg halm

Hangvar: 8 kg ensilage, ½ kg halm.

Dessutom har alla en saltsten i sin box, och vatten får de i hink inne och tunna ute.