FJORDHÄSTSTUTERI KRY

VÅRA RUTINER

 

För den som köper en häst är det viktigt att veta hur den är uppfödd. Brister under uppväxten är svåra eller omöjliga att reparera senare i livet. Vi är därför mycket noga med att våra hästar ska få en så bra start i livet som möjligt. Här presenterar vi lite om våra rutiner i verksamheten.

Utevistelse

Våra hästar går ute dagligen. Under vintern (ca november - april) är de ute från tidigt på morgonen till ca fem- sex på kvällen. I vinterhagen utfodras de med hö/ensilage och halm. På sommaren går de på bete. Alla hagar har elstängsel.

Stallmiljö

I vårt stall har vi vintertid kall, men frisk luft. Vi har rejält tilltagna boxar (betydligt större än djurskyddslagens krav), som strös med halm i riklig mängd. Under hösten 2001 var det dock svårt att få tag i vettig halm, varför vi nu använder huvudsakligen kutterspån och kompletterar med halm som sysselsättning. Vi mockar dagligen. Alla hästar har tillgång till egen saltsten samt vatten i boxen.

Det finns även en spilta, som huvudsakligen används i uppfostringssyfte, för att unghästarna ska lära sig att stå uppbundna och att backa ut.

Utfodring

Under sommarhalvåret består foderstaten enbart av bete kompletterat med salt och mineraler. På vintern är basen hö/ensilage och halm. Halm ges i fri tillgång för att tillgodose behovet av fibrer och skapa sysselsättning. Dessutom ges en liten mängd kraftfoder samt salt och mineraler. Till de dräktiga stona ger vi också selen en gång i veckan.

Vi försöker undvika att någon häst får alltför högt hull. Överhull är framför allt ett problem för de vuxna hästarna, medan det omvänt gäller att vara observant så att föl och ettåringar verkligen får tillräckligt med näring. För att skapa förutsättningar för en bra utveckling kontrolleras därför deras foderstat noga, och det är de yngsta hästarna som står för den största kraftfoderkondumtionen.

2001 års föl: Miltex, Inderal och Introna.

Hovvård

Vi anlitar hovslagare som är utbildad på hovslagarskolan i Skara, och vår hovslagare för närvarande är Carro Lago. Hon kommer till oss ca varannan månad för att verka och ev. sko våra hästar. Vi brukar sko de vuxna hästarna inför premieringen, och vid behov de som arbetas mycket. Ljosefin har mycket god hovkvalitet, och hennes avkommor ser ut att ärva detta. I kombination med korrekta benställningar har detta gjort att vi hittills kunnat hålla hovslagarräkningen på en rimlig nivå.

Vaccinationer

Alla våra hästar grundvaccineras som föl vid ca ett halvårs ålder mot stelkramp (tetanus) och hästinfluensa. Därefter följs dessa vaccinationer upp med ca 6-8 månaders intervaller. Under 2001 utfodrade vi med ensilage och därför har vi vaccinerat alla våra hästar mot botulism (ej fölen, eftersom de levereras under hösten). Vi planerar att börja med ensilage igen under 2004.

Avmaskning

När vi flyttade till Taleryd 1996 hade det inte funnits några hästar i hagarna här på många år, vilket förstås var ett gynnsamt utgångsläge. En viktig del i parasitbekämpningen är betesplaneringen. Tyvärr har vi inte andra djurslag att alternera med, men vi försöker att ha olika hagar att växla mellan, och vinterhagarna "vilar" på sommaren.

Fölen är den viktigaste gruppen att tänka på när det gäller avmaskningar. De avmaskas ca varannan månad fram till 1-1½ års ålder liksom de hästar som de går tillsammans med. Alla hästar avmaskas på våren vid betessläpp och sedan 1-2 gånger under sommaren. Tidpunkten bestäms av preparat och betesbyten. Vi använder samma preparat hela säsongen, men byter sedan med ett - två års intervall mellan dessa båda. Säsongen 2001 har vi använt Pyranthel, 2002 Ivomec och 2003 Banminth (samma sak som Pyranthel).

Registrering och ID-märkning

Givetvis är våra uppfödningar registrerade hos Svenska fjordhästföreningen med grönt (=fullvärdigt) hästpass. Samtliga har full härstamning, vilket innebär att de är premieringsberättigade och har rätt att deltaga på utställningar, tävlingar mm. Passet är också giltigt som grundhandling för tävlingslicens.

Alla våra hästar är också ID-märkta med mikrochip. Att kunna garantera hästens identitet är värdefullt i många olika sammanhang, och det är inte minst viktigt för fjordhästar,som ju skiljer sig väldigt lite vad gäller färg och tecken.

Hantering och utbildning

Vi lägger stor vikt vid att få ett förtroendefullt förhållande till våra hästar så tidigt som möjligt. Fölen vänjs vid grimma, att ledas i grimskaft och vid moderns sida, samt att lyfta hovar och borstas. De får ibland följa med på körtur fastbundna vid sidan av stoet, och de får också vänja sig vid att stanna kvar i stallet medan stoet tas ut.

Hanteringen fortsätter sedan under unghäståren. Våra barn är ofta med i stallet och pysslar med hästarna, men all träning görs av vuxna. Förutom det dagliga pysslet i samband med skötsel och tillsyn, tränar vi även aktivt med unghästarna. Perioder av körning eller ridning varvas med viloperioder, för att ge tid för fysisk och psykisk mognad.

Den unga hästen får vänja sig vid att ledas ensam och tillsammans med andra hästar, och tas även ut på mindre bilvägar. Efter hand byts grimman ut mot träns, och från ca 1½års ålder vänjs unghästen vid sele och börjar tömköras.

Inkörningen görs under 2-3 års åldern med korta arbetspass. Ofta försöker vi komma iväg på någon unghästkurs, t.ex. körkurs under denna tid för att få tillfälle till träning i främmande miljö bland okända hästar. De flesta unghästar visas också på premiering eller utställning åtminstone någon gång.

Inridningen påbörjas vid tre års ålder. I början rider vi mest ut i terrängen, för att sedan även träna på ridbana.

Premiering, utställning

Eftersom vi är intresserade av premiering och utställning brukar vi visa våra hästar. Mer om resultaten för de olika hästarna kan du läsa på deras respektive sidor.

Divina på körkurs hos Tranås ridklubbs kusksektion.