FJORDHÄSTSTUTERI KRY

YGNE KRY

Ljusbrunblack, hingst, född 30 maj 2020.

FINJA 3473

YIELD 302

LJOSEFIN 2593

PERAKROSSEN N-04-2657

TAFFSNÄS YACKIE 3159

SINDARVE HILDING 212

MATILDA 1418

LJOSEN 145

MYKLEKROSSA N-97-2566

PERA-GUT N-97-2767

TAFFSNÄS MACKIE 2504

KNAST HALSNAES 173

SINDARVE HILDA 3004

RINGO 184

Ygne är Finjas femte föl. Han var ett lovande föl härligt och tryggt temperament, och han var när han drabbadades av en fraktur på kronbenet i juli och tyvärr måste avlivas.

Ygne Kry.