FJORDHÄSTSTUTERI KRY

BRUKBARHETSTEST FÖR UNGHÄSTAR

Svenska fjordhästföreningen har tagit fram ett så kallat brukbarhetstest för unghästar, för att ha träningsmål och kontrollstationer för den unga hästen. Vi bjöd in hästägare i närheten till vårt första brukbarhetstest den 17 november 2007, och kontrollanten Annika Wikner var mycket imponerad av hur duktiga alla deltagande unghästar var. Även en del vuxna hästar deltog med unga uppvisare, och de gjorde också bra ifrån sig. Vi avser att fortsätta med nya moment under 2008. Följande hästar gjorde godkända prov enligt nedan:

Namn

Reg.nr

Ras

Godkända prov

Haldol Kry

24-05-1008

Fjord

1, 2, 3, 4A, 4B

Nala

24-05-1144

Fjord

1, 2, 3, 4A, 4B

Kenai

74-05-3001

Fjord

1, 2, 3, 4A, 4B

Krissla

24-05-1135

Fjord

1, 2

Desolett Kry

24-00-1044

Fjord

1, 2, 3, 4A, 4B

Noblezze

?-06-?

Korsning nordsvensk

1, 2, 3

Wille

99-86-9515

Korsningsponny

1, 2, 3, 4A, 4B

 

 

Brukbarhetstesterna är till för att vara "milstolpar" i hanteringen och utbildningen av din unga fjordhäst.

Testerna är nivå indelade enligt följande (bara de tester som finns att välja på 17/11 presenteras) :

Nivå: 1

Visa vid hand, vara uppbunden och lyfta hovar.

Hästen skall iförd grimma (gäller föl och ettåring, annars träns) framvisas av sin ledare i skritt. Hästen skall bindas upp ( i grimma eller halsrem) och då visa ett lugnt temperament.

Vid lyftande av hovar skall hästen villigt lyfta sina hovar samt villigt hålla hoven uppe.

Minimiålder 4 månader.

Nivå:2

Lasta hästen med hjälp av medhjälpare

Domaren bedömer hästens reaktioner och samarbetsvilja vid på och urlastning i transport samt hästens beteende inne i transporten. En medhjälpare och ev. sällskapshäst får användas.

Minimålder 1 år

Nivå: 3

Tränsa ,sela och tömköra

Domaren bedömer hästens beteende vid tränsning och selning. Vid tömkörning bedöms hästens förståelse för kommandoord och hjälper.

Minimålder 2 år

Nivå: 4

A B

Tömkörning av hinderbana Tömkörning med linor och svängel

Bedömning sker av hästens samarbetsvilja, förståelse för kommandoord, hjälper samt hästens temperament.

Minimiålder 2 år.