FJORDHÄSTSTUTERI KRY

CHIPMÄRKNINGSKURS

Stuteri Kry har anordnat ett stort antal kurser i chipmärkning, som ibland kombinerats med kurs i id-kontroll. Helena och Per-Olof Kättström har tillsammans ansvarat för kurserna, och kursledare har Helena varit. Vi har för närvarande inte några planer på nya kurser, och har därför inte förnyat vårt försöksdjurstillstånd när det gick ut våren 2010.

Helena är id-kontrollant kategori 1 samt legitimerad veterinär. Hon har stor erfarenhet av chipmärkning på häst, då hon var en av pionjärerna på området och höll de första kurserna i Sverige hösten 2000. På förfrågan från flera togs verksamheten upp igen i januari 2005, och ett stort antal kurser har hållits fram till början av 2010.

Per-Olof är biolog och har godkänts som föreståndare för verksamheten, som klassas som djurförsök vad gäller den praktiska delen.