FJORDHÄSTSTUTERI KRY

EXTERIÖRBEDÖMNINGSKURS

Den 25 mars 2006 hade Helena Kättström en exteriörbedömningskurs med tyngdpunkt på gångarter. Kursen blev mycket uppskattad av de 25 deltagarna, som i kursvärderingen gav de olika momenten mellan 4,5 och 4,8 (av max 5) i betyg.

Detta resulterade i att ett utbildningsprogram i tre steg togs fram, och steg 1 i denna serie hölls den 28-29 oktober 2006, med 12 mycket duktiga och nöjda deltagare. Kursen fick mycket gott betyg av deltagarna, med betyg över 4,5 (av 5) på alla moment. Då det visats intresse för en ny steg 1 kurs så snart som möjligt, av personer som inte hade möjlighet att vara med på den första, och även av sådana som fått rekommendationer, planerade vi för en ny steg 1 redan 21-22 april 2007. Tyvärr visade sig intresset inte så stort som det hade verkat, och endast tre personer anmälde sig. Därför har vi tvingats ställa in denna kurs.

Den 8-9 december hölls en andra steg 1 kurs med 19 ambitiösa och duktiga deltagare. Vi hade en trevlig och bra helg och fick öva på bra hästar av olika raser. Jag önskar alla deltagarna lycka till i sin fortsatta utbildning och praktik.

En tredje steg 1 kurs anordnades hösten 2008 i samarbete med Svenska russavelsföreningen. Ännu en gång fick jag träffa ett trevligt och duktigt gäng, och vi fick intressanta övningar och diskussioner. Trots att detta var tredje gången samma kurs hölls, tror jag att det inte var den sista, utan tror att det snart kan vara dags igen. Hör gärna av dig om du är intresserad!