FJORDHÄSTSTUTERI KRY

AVELSKURS för hingsthållare med flera: Att få stoet dräktigt

Den 12 januari 2008 ordnade Helena Kättström tillsammans med Sanna Soleskog en avelskurs för hingsthållare. Kursen hölls på motell Vätterleden, Ölmstad, och var tidigt fulltecknad. 67 personer från Skåne i söder till Ångermanland i norr och flera från Gotland kom, och tillsammans fick vi en bra dag. Kursvärderingarna var överlag väldigt positiva, och handlade mest om att man ville ha ännu mer av allt, men också mycket beröm för hur vi fått med mycket intressant på den tid som fanns till förfogande. Det ger inspiration att satsa på en liknande kurs men med målgruppen stoägaren till nästa säsong!

I Ridsport nummer 1/2008 kunde man läsa ett referat om kursen, och flera deltagare var intervjuade. Jag citerar:

"Det är många små uppfödare idag och de kanske inte har den erfarenhet av hingsthållning som fanns förr. Det är jättebra att kunna få ta del av de praktiska råd och tips på en sådan kurs."

"Vi är fortfarande pigga, trots att vi gick upp halv fem i morse. Det är väl ett gott betyg?"

"Jag har efterlyst något liknande i många år."

"Just den här delen om hur hingstarna fungerar naturligt har givit mig flera aha-upplevelser. Jag har jobbat på en stor hingststation i flera år och hade jag vetat det jag vet nu, hade det hjälpt mycket."

"Vi tycker att det har varit ett bra upplägg på kursen och det har varit lätt att hänga med."

Programmet för kursen var den 12 januari:

8.00-8.15: Välkomna, presentation.
8.15-9.30: Brunst och betäckning, normalt och vid problem Hur visar stoet brunst? Hur fungerar en betäckning, stoets och hingstens beteende? Vad sker under brunsten? När har stoet ägglossning? Varför brunstar stoet inte? ? Varför kommer hon inte i brunst trots att hon inte är dräktig? Kan stoet brunsta fast hon är dräktig? Vad göra?
09.30-10.00: fika
10.00-11.00: Dräktighet, dräktighetsundersökning. Kastning, resorbering, mm. Normala ston och "problemston". Varför resorberar stoet?
11.00-11.30: Sjukdomar och skador i samband med betäckning samt förebyggande åtgärder. Betäckningsskador, smittor, parasiter. Smittskyddsbestämmelser.
11.30-12.00: Hingsthållning i praktiken, säkerhet, hästhantering mm.
12.00-13.00: lunch
13.00-15.00: Grundläggande avelslära. Kan man betäcka trots att stoet och hingsten är släkt – linjeavel eller inavel? Släktskap. Arvbarhet för olika egenskaper – vad betyder det i avelsarbetet? Hur kan helsyskon bli så olika? Hingstlinjernas betydelse.
15.00-15.30: fika
15.30-16.00: Semin, fri betäckning eller betäckning vid hand? För- och nackdelar med olika metoder.
16.00-16.30: Formella skyldigheter för hingsthållare – pappershanteringen.
16.30-17.00: frågor, kursvärdering, avslutning.