INBJUDAN TILL KURS OM EXTERIÖRBEDÖMNING, STEG 3

Samt

INBJUDAN TILL KURS FÖR DOMARSEKRETERARE PÅ HÄSTUTSTÄLLNING

 

Nu är det dags för er som genomfört nivå 2 kursen för russ och/eller fjord att utveckla och kontrollera era kunskaper på det tredje steget. Som framgår av kursplanen kommer denna kurs till stor del att handla om att kunna läsa och reglementen och grundläggande genetik. Men det blir förstås också en hel del praktisk bedömning, och ni kommer att få prova på att arbeta med sekreterare vid er sida. Vid de praktiska övningarna kommer ni att få bedöma både russ och fjordhästar, dels för att ha möjlighet att avlägga prov på båda raser för dem som vill det, men också som en nyttig träning av ert hästöga och för att bredda kunskaperna hos dem som ännu inte är redo att göra provet för båda raserna.

 

Sekreterarkursen genomförs i samarbete med Sveriges shetlandssällskap, men kursen är i mån av plats öppen även öppen för andra intresserade. Målet för denna kurs är att ge kunskaper och praktisk träning inför arbete som ringsekreterare vid hästutställning/premiering.

 

När?

Exteriörkursen: Lördagen den 23 januari 2010 – söndagen den 24 januari 2010, se preliminärt program nedan.
Sekreterarkursen: Lördagen den 23 januari 2010, se preliminärt program nedan.

 

Var?

Tranås ridklubbs anläggning i Tranås i norra Småland.

 

Vem?

Till exteriörkursen inbjuds i första hand dem som genomfört steg 2 kursen för russ och/eller fjord. I mån av plats och individuell bedömning även andra intresserade.

Till ringsekreterarkursen i första hand deltagare från Sveriges shetlandssällskap, men i mån av plats även andra intresserade, som har som ambition att verka som ringsekreterare.

 

Hur?

Anmälan sker genom att anmälningsavgiften sätts in på bg 5217-9991, Helena Kättström senast den 31 december 2009. Innan du betalar in anmälningsavgiften ska du ringa eller mejla till Helena Kättström (kry@telia.com eller 070-5681361), och få besked om att plats finns kvar på kursen.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Anmälningsavgiften inkluderar kurs, mat enligt programmet och kursmateriel. Boende ingår ej. Observera att deltagarantalet är begränsat till ca 20 – först till kvarn gäller. För att kursen ska hållas behövs minst ca 10 deltagare per kurs.

Skicka gärna alla dina uppgifter (namn, adress, telefon, e-post adress, önskemål om specialkost) till Helena Kättström: kry@telia.com.

Kursprogram, vägbeskrivning mm kommer att sändas ut via e-post till alla deltagare.

Anmälningsavgiften är 1500 kr (inklusive moms 300 kr) för exteriörkursen, och för sekreterarkursen 800 kr (inklusive moms 160 kr), alternativt 700 kr (inklusive moms 140 kr) om du inte vill deltaga i lördagskvällens middag.

 

Litteratur:

Deltagare i exteriörkursen rekommenderas att skaffa boken Hästens färger av Bo Furugren samt SHs reglementen för ston och hingstar (kan laddas ner från deras hemsida).

Deltagare i sekreterarkursen kommer att få kursmaterial till kursen.

 

Kursledare:

Kursledare är Helena Kättström. Kursföreläsare är Helena Kättström och Ann-Charlott Svensson.

 

Boende?

Vi erbjuder flera olika alternativ:

-          Billigast är att övernatta i kurslokalen. Medtag då egen sovsäck, liggunderlag, handduk mm och meddela vid anmälan att du avser övernatta i kurslokalen. Vi hjälper till att fixa frukost till självkostnadspris. För övrigt kostar detta alternativ inget.

-          Vandrarhemmet i Tranås ligger precis som Tranås ridklubb söder om stan, så det är nära. Egna lakan och handduk ska medtagas, och man städar efter sig. Frukost får man ordna själv. Du bokar själv via telefon 0140-15166

-          Bed and breakfast finns i Säthälla, som ligger bara ett par kilometer från Tranås ridklubb. Kontakta Kristine Messa tel 0140-62000..

-          Det finns två hotell central i Tranås, och prisnivån är ungefär densamma:
Statt hotell (telefon: 0140-56600).
Hotell Åberg (telefon: 0140-13080).
Du bokar själv hotellen.

 

Frågor:

Kontakta Helena Kättström tel 070-5681361 eller kry@telia.com

 

Preliminärt program:

 

Lördag:

 

 

Steg 3 exteriör

Sekreterare

9.30-10.00

Samling, fika

Samling, fika

10.00-10.55

Att vara domare. Hästavelns organisation.

Bedömningsgrupperna: vad ska man skriva var och vad betyder uttrycken?

10.55-11.05

Paus

Paus

11.05-12.00

Premieringsreglementet

Praktiska tips, olika protokoll, förkortningar. Klasser, rosetter, plaketter. Vad är sekreterarens ansvar?

12.00-13.00

Lunch

Lunch

13.00-15.00

Praktisk övning

Praktisk övning

15.00-15.30

Fika

Fika

15.30-16.25

Grundläggande genetik

Etik, jäv, uppträdande, klädsel

16.25-16.35

Paus

Paus

16.35-17.50

Hästens färger

Teoretiskt prov, genomgång av prov. Kursvärdering

18.00

Middag

Middag (kan väljas bort)

 

 

 

Söndag:

 

Steg 3 exteriör

 

8.00-8.55

Nedärvning av olika egenskaper

 

8.55-9.05

Paus

 

9.05-10.00

Inavel, utavel, linjeavel

 

10.00-12.00

Praktiskt prov

 

12.00-13.00

Lunch

 

13.00-13.30

Frågestund

 

13.30-14.30

Teoretiskt prov

 

14.30-15.00

Sammanfattning, kursvärdering

 

15.00

Fika, avslutning