KURS OM EXTERIÖRBEDÖMNING, NIVÅ 2

I februari 2009 åkte 26 entusiastiska kursdeltagare till Sindarve på Gotland för att gå steg 2 i exteriörbedömning med inriktining på russ. Kursen hölls i samarbete med Svenska russavelsföreningen, och omfattade även studiebesök på Lojsta hed. Vi fick en härlig helg och jag hoppas få återse många på steg 3 kursen, som vi hoppas kunna ordna under vintern 2009-10. Russavelsföreningen kommer att utse aspiranter grundat på resultaten vid steg 2 kursen, men även många av er andra har gjort mycket bra resultat och jag hoppas ni vill fortsätta lära mer och utvecklas inom detta ämne!