DOMARUTBILDNING/ EXTERIÖRKURSER

Är du sugen på att lära dig mer om exteriörbedömning? Du kanske vill veta vad domarna tittar på och hur de jobbar. Eller kanske har du förhoppningar om att själv döma en dag?

Oavsett om du vill lära mer bara för din egen skull, kanske för att visa dina hästar så fördelaktigt som möjligt, eller om du tänker satsa på att bli domare, är du välkommen till russavelsföreningens utbildningsprogram. Det är en serie bestående av tre kurser, och för den som har domarambitioner ska dessa varvas med praktik som sekreterare eller aspirant.

Nedan presenteras utbildningsprogrammet.

I slutet av varje kurs får deltagarna avlägga prov för att checka av sina kunskaper. Detta är förstås frivilligt för den som inte avser att gå vidare som domaraspirant, men kan kanske ses som en nyttig erfarenhet av hur domarna faktiskt har det varje dag de dömer!

UTBILDNINGSPROGRAM FÖR RASREPRESENTANTER OCH DOMARE FÖR GOTLANDSRUSS

I samråd med Svenska russavelsföreningen har följande utbildningsprogram i tre steg tagits fram. Målet och förhoppningen är att utbildningen ska leda till att några nya domare blir godkända, men även den som inte har sådana ambitioner är välkommen att deltaga i alla eller några av nivåerna. Att höja kunskapsnivån hos vanliga hästägare och uppfödare ingår som ett viktigt delmål för kurserna.

Utbildningsplanen är framtagen av Helena Kättström, som kommer att ansvara för planeringen av kurserna, men som kommer att ha hjälp av andra domare vid genomförandet. Alla deltagare får en kurspärm vid nivå 1 –kursen, och mera material till denna delas ut till varje kurs. De som har gått nivå 1- kursen tidigare eller annan liknande kurs har möjlighet att börja direkt med nivå 2, men den som vill repetera är förstås välkommen till nivå 1 också.

Nivå 1:

Inträdeskrav:

Eget intresse av avel och exteriörbedömning.

Kursinnehåll:

En allmän kurs, där även de som inte har uttalade mål att gå vidare med fler kurser är välkomna. Kursen är allmän även vad gäller raser, och ger en orientering och övning i att beskriva olika raser och typer av hästar. Poängsättning ingår endast som allmän information. Målet är att lära sig beskriva hästars exteriör, dvs kunna ge ett verbalt omdöme. Både teori och praktisk övning ingår.

Prov: Teoretiskt skriftligt prov samt praktiskt prov i form av inlämnad verbal beskrivning av häst vid kursen.

Målsättning: efter genomgången och godkänd kurs ska deltagare kunna fungera som sekreterare vid utställning och premiering samt ha fått god allmän kunskap om vad exteriörbedömning går ut på.

Nivå 2:

Inträdeskrav:

Godkänd enligt nivå 1 eller annan liknande exteriörkurs.

Kursinnehåll: En mer specialiserad kurs, där stor tyngdpunkt läggs på att diskutera och öva att bedöma rastyp. Övningarna från nivå 1 fortsätter vad gäller träning i att ge en verbal beskrivning, och utökas med träning i poängsättning. Både teori och praktisk övning ingår.

Prov:

Teoretiskt skriftligt prov samt praktiskt prov i form av inlämnad verbal beskrivning och poängsättning av häst vid kursen.

Målsättning:

Efter genomgången och godkänd kurs ska deltagare kunna fungera som domaraspirant vid utställning och ev. premiering. En förutsättning för att kunna rekommenderas som domaraspirant efter kursen krävs även att kursdeltagare varit sekreterare vid minst en russutställning /-premiering samt minst en annan utställning/ premiering.

Nivå 3:

Inträdeskrav:

Godkänd enligt nivå 2 (eller motsvarande kunskaper från andra kurser).

Kursinnehåll:

En kurs som ska ge goda kunskaper för de som vill gå vidare och verka som rasrepresentanter och även vara en bra grund för framtida domarexamination. För sådan rekommendation krävs både godkända prov och lämpliga personliga egenskaper. Både teori och praktik ingår.

Prov:

Teoretiskt skriftligt prov samt praktiskt prov i form av inlämnad verbal beskrivning och poängsättning av hästar vid kursen.

Målsättning:

Efter genomgången och godkänd kurs ska deltagare ha god kunskap om hästbedömning i allmänhet och gotlandsruss i synnerhet. De ska kunna fungera som rasrepresentant vid utställning och premiering (= har ej rösträtt, men rätt att yttra sig och därigenom påverka beslut.). Deltagare ska också kunna rekommenderas till domarkurser/examinationer anordnade av Svenska hästavelsförbundet. För att vara aktuell som rasrepresentant eller till domarkurs ska deltagare ha verkat som aspirant eller sekreterare vid minst en russutställning /-premiering samt minst en annan utställning/premiering, tillsammans med minst två olika domare.