AVELSKURS FÖR HÄSTUPPFÖDARE

Under vårvintern 2009 hölls vid två tillfällen avelskurs för stoägare med sammanlagt ca 80 deltagare. Vi hade två trevliga kurser med genomgående mycket bra kurskritik. Kursverksamheten ligger nere för närvarande, och inga kurser är planerade.